особові займенники
personal pronouns - les pronoms personnels

Українська мова English français
я   I je
ти   you tu
він  
вона  
воно  
he
she
it
il
elle
[neutre]
ми   we nous
ви   you vous
вони   they ils, elles


possessive pronouns - les pronoms possessifs

Українська мова English français
мій [m], моя [f], моє [n] / мої [pl.] my mon, ma, mes
твій, твоя, твоє / твої your ton, ta, tes
його [m], її [f] his, her son, sa, ses
наш [m], наша [f], наше [n] / наші [pl.] our notre, nos
ваш, ваша, ваше / ваші your votre, vos
їхній [m], їхня [f], їхнє [n] / їхні [pl.] their leur, leurs